Področja dela
Kontakt
Odvetniška pisarna Bohinc
Hacetova ulica 9
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 232 20 34

E-mail:  info@bohinc.si
  rado@bohinc.si
  sasa@bohinc.si
 

radobohinc1@gmail.com

+386 41 752 749

+386 41 752 746

 

Za sestanek je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.
Upravno pravo in upravni postopek
Vsi državni organi v Sloveniji izdajajo upravne odločbe o pravicah državljanov RS po veljavnih materialnih predpisih skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Naša strokovna znanja so podprta z nekajletnim znanjem in izkušnjami pri pripravi odločb v upravnem postopku na 2. stopnji, torej v pritožbenem postopku, kjer smo v sodelovanju s stranko pripravljali osnutke odločb o pravicah posameznikov iz naslova Zakona o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB).

Državnim organom in ustanovam, ki izdajajo odločbe, nudimo pravno svetovanje in strokovno pomoč pri izdajanju upravnih odločb na prvi in drugi stopnji ter vlaganju pravnih sredstev v upravnem sporu.

V naši odvetniški pisarni posameznikom svetujemo na kakšen način najbolje zavarovati pravice, ki jih daje konkretni materialni predpis. Za Vas pripravimo pritožbo zoper odločbo prvostopnega upravnega organa.