Področja dela
Kontakt
Odvetniška pisarna Bohinc
Hacetova ulica 9
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 232 20 34

E-mail:  info@bohinc.si
  rado@bohinc.si
  sasa@bohinc.si
 

radobohinc1@gmail.com

+386 41 752 749

+386 41 752 746

 

Za sestanek je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.
Insolvenčno pravo – stečajni-postopki in postopki prisilne poravnave
  • Stečajnim upraviteljem in upraviteljem prisilnih poravnav svetujemo pri opravljanju procesnih in drugih pravnih dejanj in jim nudimo pravno pomoč pri izvajanju nalog.
  • Za družbo v stečaju vlagamo tožbe in jo zastopamo v postopkih pred pristojnimi sodišči v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj insolventnega dolžnika.
  • Svetujemo družbi v stečaju, tudi pri reševanju razmerij z delavci, oziroma jo zastopamo v delovnih sporih zoper delavce pred delovnimi in socialnimi sodišči.
  • Strokovno svetujemo in zastopamo fizične osebe v postopkih osebnega stečaja.
  • Strokovno pomoč v postopkih insolventnosti nudimo tudi upnikom, ki s tožbami izpodbijajo pravna dejanja stečajnega dolžnika.