Kontakt
Odvetniška pisarna Bohinc
Hacetova ulica 9
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 232 20 34

E-mail:  info@bohinc.si
  rado@bohinc.si
  sasa@bohinc.si
 

radobohinc1@gmail.com

+386 41 752 749

+386 41 752 746

 

Za sestanek je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.
Korporacijsko pravo
  • Delujemo kot »servis« za večje in srednje gospodarske družbe ter mala podjetja in samostojne podjetnike v smislu urejanja statusno pravnih (korporacijskih) in registrskih zadev (združitve, preoblikovanja, delitve, prenos premoženja, sestava pogodb o obvladovanju,prenosu dobička in drugih podjetniških pogodb v primeru koncernsko povezanih družb)
  • Podajamo pravna mnenja in svetujemo nadzornim svetom in upravnim odborom v zvezi z njihovim položajem opravljanja funkcije nadzora nad poslovanjem družbe ter pripravljamo strokovne podlage za odločanje
  • Zastopamo tudi družbenike (pravne in fizične osebe) posamičnih družb in delničarje za uveljavitev njihovih interesov v družbi in se po pooblastilu udeležujemo skupščin družb
  • V primeru nezakonitega delovanja poslovodstva in uprave oziroma njenih članov ter nadzornega sveta ali upravnega odbora po pooblastilu oškodovane družbe in/ali delničarjev oz. družbenikov vlagamo odškodninske tožbe in v primeru kaznivih dejanj s področja »gospodarskega kriminala« podamo kazenske ovadbe oziroma predlog za pregon storilca kaznivega dejanja
  • Za delničarje (manjpinske) oziroma družbenike gospodarskih družb vlagamo: tožbe zaradi izpodbijanja in ničnosti sklepov skupščine družbe (npr. o uporabi bilančnega dobička, sklepa o povečanju oz. zmanjšanju osnovnega kapitala, o potrditvi letnega poročila, ipd.)
  • Pri družbah z omejeno odgovornostjo po pooblastilu družbenikov vlagamo tudi tožbe zaradi izključitve ali izstop družbenika(ov) iz družbe
  • Po pooblastilu delničarjev v sodelovanju z revizijsko hišo izpeljemo postopek za posebno ali izredno revizijo družb