Področja dela
Kontakt
Odvetniška pisarna Bohinc
Hacetova ulica 9
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 232 20 34

E-mail:  info@bohinc.si
  rado@bohinc.si
  sasa@bohinc.si
 

radobohinc1@gmail.com

+386 41 752 749

+386 41 752 746

 

Za sestanek je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.
Gospodarsko pravo
  • Strokovno svetujemo poslovodstvu (direktorjem) in upravam pri sklepanju zahtevnejših pogodb pri vsakodnevnem poslovanju.
  • Strokovno pomagamo pri sestavi internih aktov in pravilnikov posamezne gospodarske družbe.
  • Poslovodstvu in upravam ter nadzornim svetom oz. upravnim odborom pri njihovem vodenju svetujemo v zvezi z njihovim korporacijskim oz. delovnopravnim položajem v družbi ter odgovornostjo (odškodninsko, kazensko), ki jo imajo kot nosilci funkcije v okviru njihovega delovanja oz. sklepanja posamičnih poslov za družbo.
  • Za vse vrste gospodarskih subjektov vlagamo tožbe zaradi plačil oz. neizpolnitve obveznosti posamezne pogodbene stranke ter izvršilne predloge za poplačilo njihovih terjatev.
  • Gospodarske subjekte obveščamo o spremembah in novostih zakonodaje iz njihovega področja delovanja, da se tudi na pravnem področju lažje in učinkovito prilagajajo razmeram na trgu.