Področja dela
Kontakt
Odvetniška pisarna Bohinc
Komenskega ulica 16
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 232 20 34
Fax: +386 1 232 20 35
E-mail:  info@bohinc.si
  rado@bohinc.si
  sasa@bohinc.si
 

odvetnik.bohinc@siol.net

+386 41 752 749

+386 41 752 746

 


Za sestanek je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.
Stvarno oziroma nepremičninsko pravo
Nudimo Vam pravno pomoč v zvezi z dvema sistemskima zakonoma na področju nepremičninskega prava – Stvarnopravnega zakonika ter Zakona o zemljiški knjigi.

Obenem Vam naši odvetniki pomagajo, kadar imate pravni problem na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, kot tudi ob pravnih vprašanjih, ki se nanašajo na poseben status posameznih vrst nepremičnin – kmetije, zaščitene kmetije, gozdovi, vode.

Področje delovanja naše pisarne zajema tudi naravovarstveno zakonodajo ter zakonodajo s področja varstva potrošnikov v zvezi z nakupom in prodajo stanovanjskih površin in s potrošniškimi krediti.

Tako med drugim zagotavljamo:
  • svetovanje pri nakupu in prodaji nepremičnine s pripravo pogodbe in zemljiškoknjižno izvedbo,
  • pravno svetovanje in pripravo pogodb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine,
  • zastopanje v pravdi za ureditev pravnega položaja nepremičnine,
  • svetovanje in pripravo vloge za začetek postopka pri upravnem organu zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja,
  • svetovanje glede uporabe mehanizmov zavarovanja pri nakupu, prodaji ali menjavi nepremičnine,
  • preverjanje v razpoložljivih javnih bazah podatkov glede pravnega stanja nepremičnine.